ขอขอพระคุณ คุณพี่เจ้าของรถ เป็นอย่างมาก ครับ ให้ความไว้วางใจ รับและติดตั้ง HUBRING ให้กับเจ้า Mitsubishi mirag สีฟ้า คันงาน มาคู่กับ ล้อ LENSO ดูแล้ว น่ารัก สวยงามจริงๆ ครับ