ขอขอบคุณ คุณน้องโบว์ ย่านท่าพระ เป็นอย่างมาก ครับ ให้ความไว้วางใจ รับและติดตั้ง HUBRING ให้กับเจ้า CIVIC DIMANTION มาคู่กับแม็ก 17สีทองไหม้ ดูดุ เลยทีเดียว ครับ