ขอขอบพระคุณ คุณพี่พล จากวงเวียนพระราม 5 เป็นอย่างมาก ครับ