ขอขอบพระคุณ คุณพี่เจ้าของรถ เป็นอย่างม่ก ครับ ให้ความไว้วางใจ รับและคริดตั้ง SPACER ชนิดมีบ่า ให้กับเจ้า MX 5 คันโหด คู่กับแม็ก PROJECT D ใส่แล้ว เสมอซุ้ม เต็ม ดึโหด มั๊ก...มาก คร๊าบ